The Garden: Security for Smart Industry

Smart Industry (de Nederlandse term voor “Industry 4.0”) is erop gericht om de voortbrengingsketen te digitaliseren. Daardoor krijgen industrieën zeer flexibele productiecapaciteit in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie.

Fieldlabs hebben als doel om versnelling op een onderwerp te geven door samenwerking. Een fieldlab biedt praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

Het thema van ‘the Garden’ is Security in SmartIndustry. Waarbij veilig online samenwerken in de waardeketen een belangrijk thema is. In het fieldlab staan mensen, ondernemen en kennis centraal. Een gemeenschappelijk ontwikkelde roadmap vormt de basis voor nieuwe projecten. Voortgang wordt geboekt in projectconsortia. The Garden is onderdeel van de regionale en nationale agenda voor Smart Industry en werd officieel geopend op 6 April 2016. Download Brochure The Garden.

Opening The Garden Security for Smart Industry
Opening The Garden: Security for Smart Industry

 

Onze projecten 

Inmiddels zijn de volgende projecten binnen het fieldlab gestart:

E-PLM: Samenwerken in de waardeketen
Extended – Product Lifecycle Management gaat over het digitaal samenwerken in de waardeketen om het ontwikkelen, produceren, onderhouden en beheren van producten en diensten van idee tot uiteindelijke recycling te managen en verbeteren. Met de resultaten van dit project worden alle spelers in de waardeketen in staat gesteld om belangrijke kostenbesparingen te realiseren en nieuwe toepassingen te ontdekken voor hun eigen producten. Daarnaast versterkt het de (internationale) marktpositie, doordat zij een aantrekkelijke partner worden voor grote uitbestedende partijen.
Motto hierbij is ‘leren door samen te innoveren’.

Partners:

EPLM

SDSI: eigenaar van data heeft de controle
Secure Data Sharing Innovation: in dit project worden oplossingen uitgewerkt om veilig data te delen, waarbij de eigenaar van de data de volledige controle heeft en ervoor kan zorgen dat data niet ongeautoriseerd gebruikt kan worden.

Partners:

SDSI

MORe: versterken van cyberveiligheid van het MKB
MKB Opbrengsten Realiseren: het bouwen van netwerken, verspreiden van kennis en creëren van een ecosysteem voor open innovatie staat in dit project centraal. Het is het organiserend vermogen van het fieldlab.

Partners:

MORE

Uiteindelijk draait succesvolle samenwerking om mensen die elkaar vertrouwen en gemeenschappelijk energie steken in het doelgericht behalen van het succes.
OP Oost EU The Garden

Meer informatie over het fieldlab? Neem contact op met Evelien Bras, Business Development Manager bij Thales Nederland